Tuyển dụng

Thông báo giao dịch mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu qua Công ty chứng khoán MB (MBS)

Kể từ ngày 08/01/2018, các cổ đông của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú muốn mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu phải thông qua MBS.

Mời download tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=1pXIclVFpcR8_1LCk-j22yAkPSr6xf6GJ