Sản phẩm

Tài liệu khẩu trang vải có 3 lớp kháng khuẩn

Mời download tài liệu tại đường link dưới đây: TẢI LINK

Mời download Catalogue tại đường link dưới đây: TẢI LINK

Một số hình ảnh khẩu trang vải kháng khuẩn 3 lớp: