Tuyển dụng

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Ngày 29/12/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức đưa cổ phiếu của Công ty 28 Hưng Phú vào giao dịch trên thị trường UPCoM.

Mời download tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=1po7FxWsGBMpYeGIgqlaeUc6vIdy6qJEJ