Sản phẩm

Thông báo tuyển dụng lao động ngành may

 C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

     TỔNG COÂNG TY  28                Ñộc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 CÔNG TY CP 28  HƯNG PHÚ                      

         Số:  233     /TB-CTCP                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng lao động ngành may  

          

6 tháng cuối năm 2019 nguồn hàng của công ty đã chuẩn bị tốt, ngoài sản xuất trong xưởng còn phải đưa đi các đơn vị gia công.  Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đáp ứng lao động cho sản xuất kinh doanh, giảm áp lực về thời gian giao hàng cho khách.  Tổng giám đốc thông báo về việc tuyển dụng lao động ngành may năm 2019 như sau: 

I.   SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 

Thợ may công nghiệp: 70 người  

  Yêu cầu: trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe làm việc, ưu tiên người có kinh nghiệm.  


II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: số 168 quang trung, phường 10, Q.Gò vấp, TP.HCM 

        III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

1.Thời gian đào tạo 

+ Đối với thợ may: 30 ngày 

+ Đối với thợ phụ: 7 ngày 

2.Chính sách đối với công nhân mới (chưa từng làm việc tại công ty) 

a)    Chính sách đào tạo: 

            + Được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày 

            + Được thưởng chuyên cần 700.000 đồng/tháng nếu hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành đầy đủ quy định của công ty 

            + Được ăn ca theo qui định công ty. 

            + Được hưởng các chế độ chính sách khác theo qui định của Công ty. 

b)    Chính sách hỗ trợ tiền lương: 

· Đối với thợ may:  

+ Sau khi kết thúc đào tạo, ngoài tiền lương đơn giá sản phẩm cá nhân làm được, công ty hỗ trợ thêm 3 tháng đầu với các mức như sau: 

           Tháng thứ nhất:   1.500.000 đồng/tháng  

 Tháng thứ hai :     1.100.000 đồng/tháng  

  Tháng thứ ba :         800.000 đồng/tháng  

·       Đối với thợ phụ

+ Sau khi kết thúc đào tạo, ngoài tiền lương đơn giá sản phẩm cá nhân làm được, công  ty hỗ trợ thêm 01 tháng đầu 700.000 đồng. 

                    3. Chính sách trả thù lao giới thiệu lao động cho Công ty  

           * Mức 2.000.000 đ/một lao động may có tay nghề chia làm 2 đợt: 

           - Đợt 1: 1.000.000đ/ LĐ sau 3 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty  

            - Đợt 2: 1.000.000đ/LĐ còn lại sau 6 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty.  

            * Mức 500.000đ/ một lao động chưa có tay nghề vào học may chia làm 2 đợt: 

             - Đợt 1: 200.000đ/ LĐ sau 3 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty. 

             - Đợt 2: 300.000đ/ LĐ sau 6 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty  

            ● Lao động có tay nghề là lao động tháng đầu tiên vào công ty làm có lương sản phẩm đạt mức lương tối thiểu hiện nay 4.697.000đ/tháng 

  4. Ký hợp đồng lao động 

Sau thời gian thử việc hoặc đào tạo đạt yêu cầu, cá nhân nộp đủ hồ sơ được ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT,BHTN, phép năm, thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ, thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13, chế độ nghỉ mát... 

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề nghiệp. 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.     Triển khai các biện pháp  

- Phòng TCHC có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quảng bá thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách nhằm thu hút lao động như làm băng rôn, banner, khẩu hiệu ngay trước cổng công ty, phát tờ rơi, tuyên truyền CB- CNLĐ giới thiệu lao động 

- Phòng Lean chủ trì và phối hợp với phòng TCHC, hai phân xưởng tổ chức mở lớp đào tạo, ưu tiên bố trí các công đoạn từ dễ đến khó, từ mặt hàng đơn giản đến phức tạp cho công nhân mới. 

- Kết thúc thời gian đào tạo, phòng Lean phối hợp với phân xưởng tổ chức đánh giá kết quả đào tạo.  

2.     Thời gian phỏng vấn, nhận hồ sơ 

- Nhận hồ sơ và phỏng vấn: Hàng ngày trong giờ hành chính tại phòng TCHC.  

- Hồ sơ xin việc gồm: 01 đơn xin việc; 01 sơ yếu lý lịch; 01 bản sao CMND; 01 bản sao hộ khẩu; 01 phiếu khám sức khỏe; 04 ảnh (3 x 4); bằng cấp, sổ BHXH (nếu có);  

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng tổ chức hành chính. Điện thoại: (028).38941228/104 gặp chị Dung hoặc anh Hùng – trưởng phòng TCHC số di động: 0913.90.90.74 

Nhận được thông báo này, đề nghị chỉ huy các đơn vị, Ban chấp hành các tổ chức quần chúng, đặc biệt là BCH đoàn thanh niên và toàn thể CNLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm thông báo rộng rãi về công tác tuyển dụng, các chính sách tuyển dụng lao động và giới thiệu, tìm kiếm lao động mới cho Công ty, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của công ty năm 2019./.

Nơi nhận:                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC 

     - Ban TGĐ;                                                                                                                        (Đã ký)

     - Các đơn vị;                                                                                                              Trần Kim Quynh

     -  Lưu: VT; P.TCHC,M12.