Chuyên mục tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động ngành may 3 tháng cuối năm 2018

 C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

       TỔNG COÂNG TY  28                                Ñộc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

  CÔNG TY CP 28  HƯNG PHÚ                      

           Số: 346 /TB-CTCP                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  03    tháng 10 năm 2018 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng lao động  ngành may  

3 tháng cuối năm 2018 

                                                             

Do nguồn hàng quý IV 2018 tăng hơn rất nhiều so với kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đáp ứng lao động cho sản xuất kinh doanh, giảm áp lực về thời gian giao hàng cho khách.  Tổng giám đốc thông báo về việc tuyển dụng lao động ngành may 3 tháng cuối năm 2018 như sau: 

I.   SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 

1.     Thợ may công nghiệp: 30 người  

2.     Thợ phụ: 05 người 

3.    Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS): 05 người 

 Yêu cầu: trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe làm việc, ưu tiên người có kinh nghiệm. Riêng đối với vị trí KCS ứng viên phải tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành may và có hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng ngành may; kinh nghiệm từ 01 năm trở lên. 

II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: số 168 Quang Trung, Phường 10, Q.Gò vấp, TP.HCM 

        III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

1.Thời gian đào tạo 

+ Đối với thợ may: 30 ngày 

+ Đối với thợ phụ: 7 ngày 

2.Chính sách đối với công nhân mới (chưa từng làm việc tại công ty) 

a)    Chính sách đào tạo: 

            + Được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày 

            + Được thưởng chuyên cần 700.000 đồng/tháng nếu hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành đầy đủ quy định của công ty 

            + Được ăn ca theo qui định công ty. 

            + Được hưởng các chế độ chính sách khác theo qui định của Công ty. 

b)    Chính sách hỗ trợ tiền lương:

· Đối với thợ may:  

+ Sau khi kết thúc đào tạo, ngoài tiền lương đơn giá sản phẩm cá nhân làm được, công ty hỗ trợ thêm 3 tháng đầu với các mức như sau: 

           Tháng thứ nhất:   1.500.000 đồng/tháng  

 Tháng thứ hai :     1.100.000 đồng/tháng  

  Tháng thứ ba :         800.000 đồng/tháng

·       Đối với thợ phụ

+ Sau khi kết thúc đào tạo, ngoài tiền lương đơn giá sản phẩm cá nhân làm được, công  ty hỗ trợ thêm 01 tháng đầu 700.000 đồng. 

        Đối với lao động tại nhà cắt:  

            - Học làm thợ cắt, trong 2 tháng đầu được hưởng 100% lương bình quân của nhóm. Trong đó, 80% hưởng từ quỹ lương nhà cắt nơi làm việc, công ty bù 20% còn lại. Tháng thứ 3, được hưởng 100% lương bình quân của nhóm. Trong đó, 90% hưởng từ quỹ lương nhà cắt nơi làm việc, công ty bù 10% còn lại. 

            - Đối với các công việc còn lại tại nhà cắt, tháng đầu được hưởng 100% lương bình quân của nhóm. Trong đó, 80% hưởng từ quỹ lương nhà cắt nơi làm việc, công ty bù 20% còn lại. Tháng thứ 2, được hưởng 100% lương bình quân của nhóm. Trong đó, 90% hưởng từ quỹ lương nhà cắt nơi làm việc, công ty bù 10% còn lại. 

3. Chính sách trả thù lao giới thiệu lao động cho Công ty  

           * Mức 2.000.000 đ/một lao động may có tay nghề chia làm 2 đợt: 

           - Đợt 1: 1.000.000đ/ LĐ sau 3 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty  

            - Đợt 2: 1.000.000đ/LĐ còn lại sau 6 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty.  

            * Mức 500.000đ/ một lao động chưa có tay nghề vào học may chia làm 2 đợt: 

             - Đợt 1: 200.000đ/ LĐ sau 3 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty. 

             - Đợt 2: 300.000đ/ LĐ sau 6 tháng người LĐ còn làm việc tại công ty  

            ● Lao động có tay nghề là lao động tháng đầu tiên vào công ty làm có lương sản phẩm đạt mức lương tối thiểu hiện nay 4.473.000đ/tháng 

  4. Ký hợp đồng lao động 

Sau thời gian thử việc hoặc đào tạo đạt yêu cầu, cá nhân nộp đủ hồ sơ được ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT,BHTN, phép năm, thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ ….) 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.     Triển khai các biện pháp  

- Phòng TCHC có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quảng bá thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách nhằm thu hút lao động như làm băng rôn, banner, khẩu hiệu ngay trước cổng công ty, phát tờ rơi, tuyên truyền CB- CNLĐ giới thiệu lao động 

- Phòng Lean chủ trì và phối hợp với phòng TCHC, hai phân xưởng tổ chức mở lớp đào tạo, ưu tiên bố trí các công đoạn từ dễ đến khó, từ mặt hàng đơn giản đến phức tạp cho công nhân mới. 

- Kết thúc thời gian đào tạo, phòng Lean phối hợp với phân xưởng tổ chức đánh giá kết quả đào tạo.  

2.     Thời gian phỏng vấn, nhận hồ sơ 

- Nhận hồ sơ và phỏng vấn: Hàng ngày trong giờ hành chính tại phòng TCHC.  

- Hồ sơ xin việc gồm: 01 đơn xin việc; 01 sơ yếu lý lịch; 01 bản sao CMND; 01 phiếu khám sức khỏe; 04 ảnh (3 x 4); bằng cấp, sổ BHXH (nếu có);  

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng tổ chức hành chính. Điện thoại: (08).38941228/106 gặp chị Miền hoặc anh Niên – trưởng phòng TCHC số di động: 098.2929.941 

Nhận được thông báo này, đề nghị chỉ huy các đơn vị, Ban chấp hành các tổ chức quần chúng, đặc biệt là BCH đoàn thanh niên và toàn thể CNLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm thông báo rộng rãi về công tác tuyển dụng, các chính sách tuyển dụng lao động và giới thiệu, tìm kiếm lao động mới cho Công ty, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của công ty năm 2018./. 

    Nơi nhận:                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC 

     - Ban TGĐ;                                                                                                      (Đã ký)

     - Các đơn vị;                                                                                            Trần Kim Quynh

     -  Lưu: VT; P.TCHC,M12.