Chuyên mục tin tức

Thông báo tuyển nhân viên KCS ngành may

  C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

          TỔNG COÂNG TY  28                  Ñộc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 CÔNG TY CP 28  HƯNG PHÚ                      

          Số:  345      /TB-CTCP                  Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày  03    tháng  10 năm 2018 

                                                               

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển nhân viên KCS ngành may 

                                                             

 

Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên KCS ngành may như sau: 

1.  Số lượng cần tuyển 

05  nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) 

2. Yêu cầu 

- Trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe làm việc, ưu tiên cho người có kinh nghiệm.  

- Tốt nghiệp trung cấp ngành may trở lên,hoặc có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc 

- Hiểu biết tất cả các chi tiết của sản phẩm áo sơ mi 

- Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 

- Có kỹ năng quan sát nhanh và khả năng truyền đạt tốt 

3. Nội dung công việc 

              - Nắm bắt kỹ các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn sản phẩm theo tiêu chuẩn công ty và khách hàng của từng mã hàng trước khi thực hiện nhiệm vụ 

              - Tham gia rải chuyền và kiểm tra sản phẩm trong quá trình rải chuyền 

              -  Nhắc nhở, yêu cầu công nhân xử lý sản phẩm không phù hợp theo quy trình 

              - Lập các báo cáo chất lượng theo quy định 

              - Thực hiện công việc khác khi có yêu cầu 

4. Thời giờ làm việc và chế độ chính sách 

- Thời gian làm việc: Làm việc theo xưởng sản xuất từ 7h00 đến 18h00 và tăng ca thêm khi có yêu cầu 

- Tiền lương: Hưởng lương thời gian theo quy định của công ty 

Sau thời gian thử việc hoặc đào tạo đạt yêu cầu, cá nhân nộp đủ hồ sơ được ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT,BHTN, phép năm, thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ ….) 

 5. Hồ sơ ứng tuyển 

- Sơ yếu lý lịch có chứng thực 

- CMND, sổ hộ khẩu chứng thực 

- Đơn xin việc 

- Giấy khám sức khỏe 

- 04 ảnh (3x4) 

- Bản sao bằng cấp có liên quan (chứng thực) 

6. Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn 

Nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại phòng tổ chức hành chính công ty từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần (Số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM). 

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 098.2929.941 (gặp A. Niên) 

Nhận được thông báo này, đề nghị chỉ huy các đơn vị, Ban chấp hành các tổ chức quần chúng, thông báo đến toàn thể CB- CNLĐ trong công ty biết, giới thiệu lao động cho công ty./. 

 

    Nơi nhận:                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC 

     - Ban TGĐ;                                                                                                    (Đã ký)

     - Các đơn vị;                                                                                             Trần Kim Quynh

     -  Lưu: VT; P.TCHC,M12.