Tuyển dụng

Đón nhận huân chương lao động

Từ năm 2007, đơn vị chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, chuyển đổi mặt hàng, tổ chức lại sản xuất. Sản phẩm áo cao cấp của công ty đã đạt Cúp vàng sản phẩm Việt uy tín chất lượng năm 2006. Đơn vị từng bước đẩy mạnh liên doanh, liên kết sản xuất, mở rộng hoạt động, đổi mới máy móc trang bị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2016, dự kiến doanh thu của công ty đạt gần 400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty CP 28 Hưng Phú  

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Ngô Thành Thư, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty CP 28 Hưng Phú.