Tuyển dụng

THÔNG BÁO SẢN XUẤT 3 TẠI CHỖ TỪ NGÀY 6/9 ĐẾN NGÀY 6/10/2021

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú tổ chức sản xuất theo phương án 3 tại chỗ để thực hiện mục tiêu kép của Công ty là vừa sản xuất, vừa chống dịch.