Tuyển dụng

XÁC NHẬN CÔNG TÁC KHÁM TẦM SOÁT TRIỆU CHỨNG SARS-COV-2 NGÀY 06/9/2021

Ngày 06/9/2021, Công ty cổ phần 28 Hưng Phú tổ chức khám tầm soát triệu chứng SARS-CoV-2

cho CB, NV,NLĐ trước khi vào tham gia sản xuất 3 tại chỗ.