Tuyển dụng

Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho Công ty CP 28 Hưng Phú

Ngày 05/6/2018, Bộ trưởng bộ Tài chính tặng bằng khen cho công ty cổ phần 28 Hưng Phú vì có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017

Mời download Quyết định tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0B02jlzYk7fZ9RXpQcWpscGRxNGJqazRGYzRQRE0tMGZ2SExj/view?usp=sharing