Tuyển dụng

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Công tyCP 28 Hưng Phú

Ngày 03/8/2017, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Công ty CP 28 Hưng Phú  vì đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Mời download quyết định tặng bằng khen tại đường link dưới đây :

https://drive.google.com/open?id=0B_Ja-Itiq9_vcFNCVlFaVGZncUk