Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán

 C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               TỔNG COÂNG TY  28                Ñộc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

 C.TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ                     

           Số:  309 /TB-CTCP                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023

                                                 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân viên kế toán

 

Hiện nay, Công ty cổ phần 28 Hưng Phú có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU CẦN TUYỂN

1. Số lượng: 01 người

2. Yêu cầu

- Trình độ: Đại học chính quy tập trung chuyên ngành tài chính - kế toán

- Giới tính: ưu tiên Nam

- Ngoại ngữ, tin học: Anh văn giao tiếp, thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm kế toán ngành may.

- Trong độ tuổi lao động, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

3. Nội dung công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ của nhân viên kế toán, chi tiết sẽ được phỏng vấn trực tiếp.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

  1. Sơ yếu lý lịch, CCCD có chứng thực
  2. Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận hộ khẩu
  3. Đơn xin việc
  4. Giấy khám sức khỏe
  5. 04 ảnh (3x4)
  6. Bản sao bằng Đại học chuyên ngành chính quy, bằng cấp khác có liên quan (chứng thực).

III. THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ

Nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp từ ngay ra Thông báo, từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần, tại số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0913.705.668 (gặp A. Sĩ).

Nhận được Thông báo này, đề nghị chỉ huy các đơn vị, Ban chấp hành các tổ chức quần chúng thông báo đến toàn thể CB, NV, NLĐ trong Công ty biết để giới thiệu cho Công ty./.

 Nơi nhận:                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

 - Ban TGĐ; (Đã ký)

 -  Các đơn vị; Lê Đức Khiêm

 -  Các TCQC;

 Lưu: VT; S09.