Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Trụ sở chính

168 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8941.228 / 0913.90.90.74 

Fax: 0283.8941.688

Mail: tang_hung@28hungphu.com

Google map: 

https://goo.gl/maps/5ifnKNgmaHD2

Thông tin liên lạc