Công ty Cổ phần 28 Hưng phú

Trụ sở chính

168 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8941.228

Fax: 0283.8941.688

Google map: 

https://goo.gl/maps/5ifnKNgmaHD2

Thông tin liên lạc