Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Trụ sở chính

168 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8941.228

Mail: loan_dao@28hungphu.com

Google map: 

https://goo.gl/maps/5ifnKNgmaHD2

Thông tin liên lạc