Sản phẩm

Khẩu trang vải có 3 lớp kháng khuẩn

1. Sản phẩm chính màu xanh sky blue: Download tài liệu

2. Sản phẩm màu xanh dark green: Download tài liệu

3. Kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận (Test reports and certificates) 

4. Hình ảnh sản xuất khẩu trang: Xem hình

5. Download Catalog khẩu trang.

 


 

 - Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn.

Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/03/2020 về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch covid-19

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Tăng Hùng - Điện thoại: +84 913909074; Email: tang_hung@28hungphu.com