Thư viện video

Sản phẩm 1

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2

Sản phẩm 2

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2015

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2015

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2010

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2010

CB-CNLĐ Công ty CP 28 Hưng Phú tham quan, nghỉ dưỡng tại Vietsovpetro Hồ Tràm năm 2019

CB-CNLĐ Công ty CP 28 Hưng Phú tham quan, nghỉ dưỡng tại Vietsovpetro Hồ Tràm năm 2019

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú - Dấu ấn năm 2018

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú - Dấu ấn năm 2018

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2018

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2018

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2017

Công ty CP 28 Hưng Phú - năm 2017