Tin mới nhất

Thông báo giao dịch mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu qua Công ty chứng khoán MB (MBS)

Kể từ ngày 08/01/2018, các cổ đông của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú muốn mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu phải thông qua MBS.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Công tyCP 28 Hưng Phú

Ngày 03/8/2017, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Công ty CP 28 Hưng Phú  vì đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 03/7/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán cho Công ty CP 28 Hưng Phú.