Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho Công ty CP 28 Hưng Phú

Bộ trưởng bộ Tài chính tặng bằng khen cho công ty cổ phần 28 Hưng Phú vì có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017

Thông báo giao dịch mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu qua Công ty chứng khoán MB (MBS)

Kể từ ngày 08/01/2018, các cổ đông của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú muốn mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu phải thông qua MBS.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Công tyCP 28 Hưng Phú

Ngày 03/8/2017, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Công ty CP 28 Hưng Phú  vì đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.