Tuyển dụng

Khẩu trang vải có 3 lớp kháng khuẩn

1. Sản phẩm chính màu xanh sky blue: Download tài liệu

2. Sản phẩm màu xanh dark green: Download tài liệu

3. Kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận (Test reports and certificates) 

4. Hình ảnh sản xuất khẩu trang: Xem hình

5. Download Catalog khẩu trang. 

 

 


 

 

 

WHO released updated Advice on the use of masks in the context of COVID-19 on 5 June 2020.

Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn.

Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/03/2020 về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch covid-19

Tổng công ty 28 tặng khẩu trang cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Đặng Thị Hoa - Trưởng phòng KHTH. Điện thoại: +84 0906.992.865 ; Email: hoa.dang@28hungphu.com