Tuyển dụng

Chứng nhận Wrap - WRAP Gold Certificate

        Liên tiếp trong 9 năm qua (từ năm 2014 - 2023) Công ty cổ phần 28 Hưng phú được tổ chức WRAP - một tổ chức độc lập - phi lợi nhuận đánh giá và cấp chứng nhận hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với các nguyên tắc ứng xử theo tiêu chuẩn trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc. Đây là sự khẳng định cam kết của lãnh đạo công ty trong chiến lược xây dựng công ty phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và công ước quốc tế về lao động, môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, sức khỏe và bệnh nghề nghiệp; về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về quan hệ ứng xử trong doanh nghiệp. Những cam kết trên được thực hiện theo 12 nguyên tắc sau: 
1.  Tuân thủ pháp luật.                                                                                                                               
2.   Không sử dụng lao động cưỡng bức, tù nhân 
3.  Không sử dụng lao động trẻ em. 
4.  Không có các hình thức quấy rối và lạm dụng. 
5.  Tuân thủ các quy định về lương và phúc lợi. 
6.  Thực hiện thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật. 
7.  Không phân biệt đối xử. 
8.  Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và mạnh khỏe. 
9.  Tôn trọng quyền tự do hội đoàn và thương lượng tập thể của người lao động. 
10.  Tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường. 
11.  Tuân thủ  luật Hải quan. 
12.  Tuân thủ các quy  tắc về an ninh. 
Đến thời điểm hiện tại WRAP là tổ chức chứng nhận lớn nhất trên thế giới chứng nhận về điều kiện, môi trường làm việc đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với cường độ lao động cao. WRAP nhận được sự hỗ trợ của 25 tổ chức thương mại quốc tế bao gồm các liên đoàn dệt may quốc tế đại diện cho 36 hiệp hội quốc gia và hơn 150,000 doanh nghiệp. 
Có thể nói chứng nhận WRAP là tấm “ giấy thông hành quốc tế để xuất khẩu vào các nước phương tây”. Giấy chứng nhận không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hoạt động xuất khẩu trên toàn cầu, mà còn là bằng chứng chứng minh cho việc thực thi nghiêm túc chiến lược phát triển toàn diện, bền vững của Công ty cổ phần 28 Hưng phú trong giai đoạn phát triển mới!

Mời Download  chứng nhận.