Tuyển dụng

Lớp đào tạo công nhân mới


Đ/c Lê Thị Hồng Chi - Bàn tay vàng năm 2009 hướng dẫn công nhân mới tuyển dụng học may