Tuyển dụng

Tổng công ty 28 nhận chứng nhận Oeko-Tex 100

Tiêu chuẩn OeKO-Tex® 100 là gì ?

Tiêu chuẩn OeKO-Tex® 100 là hệ thống kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ đồng nhất trên khắp thế giới cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm trong ngành dệt may, bao gồm tất cả các cấp độ trong sản xuất với mục đích bảo đảm không chứa chất độc hại một cách tổng thể.

Kiểm nghiệm chất độc hại bao gồm các chất bị cấm theo luật pháp, các chất bị hạn chế, các loại hóa chất có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các thông số chuyên dùng để bảo đảm sức khỏe con người. Mọi kiểm nghiệm được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, viện kiểm nghiệm độc lập, được lưa chọn có đủ kiến thức chuyên môn.

Cơ bản chứng chỉ OeKO-Tex® được xây dựng theo từng gói: có thể xin cấp chứng chỉ cho từng cấp độ sản phẩm trong suốt dây chuyền sản xuất của ngành dệt may. Chứng chỉ cho sản phẩm/bán sản phẩm trước đó , tính theo chuỗi sản xuất tổng thể, sẽ được công nhận hoàn toàn trong những công đoạn tiếp theo trong sản xuất. Khi qui trình kiểm nghiệm hoàn tất, sản phẩm đã được kiểm nghiệm sẽ được phép mang nhãn hiệu OeKO-Tex®.

Chứng chỉ tiêu chuẩn OEkO-TEx® 100 được bổ sung với chứng chỉ tiêu chuẩn OEkO-TEx® 1000. Đây là một hệ thống kiểm nghiệm, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho các xưởng sản xuất thân thiện với môi trường. Ngoài ra còn có chứng chỉ tiêu chuẩn OEkO-TEx® 100 Plus cấp cho các công ty sau khi có chứng chỉ theo tiêu chuẩn.
 
Có bao nhiêu loại chứng chỉ Oeko-Tex® khác nhau ?
Cho đến nay, có đến hơn 100.000 chứng chỉ đã được cấp và hàng triệu-triệu sản phẩm đã và đang mang nhãn hiệu OeKO-Tex®.
Tiêu chí “niềm tin đối với sản phẩm vải sợi ” đồng nghĩa với việc sản xuất có trách nhiệm, an toàn và rõ ràng đối với nhà sản xuất, nhà thương mại dọc theo chuỗi cung ứng của ngành may mặc, đối với người tiêu dùng các sản phẩm thời trang, sản phẩm may mặc chức năng với đa dạng màu sắc.


OEkO-TEx® 100 còn chứng minh được mọi xưởng sản xuất của họ trong suốt chuỗi dây chuyền sản xuất, đáp ứng được mọi yêu cầu của tiêu chuẩn OEkO-TEx® 1000.