Tuyển dụng

Tổng công ty 28 được xếp hạng trong danh sách V1000

Ngày 14/10/2015, Bảng Xếp hạng V1000 - 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 được công bố bởi Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet – Bộ Thông tin Truyền thông và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế.

Tổng số thuế mà các Doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 82.344 tỷ đồng, tăng 2,34% so với năm trước, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách. Trong đó, Top 100 Doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng hơn 50.000 tỷ đồng, chiếm tới hơn 60% tổng số thuế thu nhập Doanh nghiệp toàn Bảng xếp hạng.
 
Khối FDI có tỷ lệ Doanh nghiệp xuất hiện trong Bảng xếp hạng V1000 năm nay nhiều nhất, với 460 Doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp vào tổng số thuế thu nhập Doanh nghiệp của toàn bảng chỉ khoảng 37%.
 
Khối Tư nhân là khối có tỷ lệ xuất hiện của Doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng đứng ở vị trí thứ 2 là 311 Doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ đóng góp chỉ đạt khoảng 18%. Có thể thấy, khối Doanh nghiệp FDI đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô nền kinh tế Việt Nam, trong khi khối Doanh nghiệp Tư nhân ngày càng được đánh giá là thành phần kinh tế chủ chốt.
 
229 Doanh nghiệp Nhà nước đóng góp khoảng 45% tổng số thuế thu nhập Doanh nghiệp của toàn Bảng xếp hạng nhưng giảm 65,6% so với năm 2014. Tỷ trọng và số Doanh nghiệp trong BXH V1000 2015 phân loại theo loại hình sở hữu vốn.
 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu về số lượng và tỷ trọng đóng góp của Doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng. Dẫn đầu về số lượng là TP. Hồ Chí Minh với 338 Doanh nghiệp, Hà Nội xếp thứ 2 với con số 226. Tuy nhiên, tỷ lệ nộp thuế của các Doanh nghiệp tại Hà Nội lại cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt là 37,3% và 33,4%.
 
Đồng Nai và Bình Dương vẫn giữ được vị thế của mình so với Bảng xếp hạng V1000 năm trước khi tiếp tục giữ vị trí tiếp theo ngay sau 2 thành phố lớn tập trung nhiều Doanh nghiệp. Tỉnh Đồng Nai có 97 Doanh nghiệp có mặt trong Bảng xếp hạng, đóng góp 5,2%, trong khi đó, tỉnh Bình Dương có 78 Doanh nghiệp lọt vào Bảng xếp hạng, đóng góp hơn 4,8%.

Thông cáo báo chí về danh sách V1000: http://v1000.vn/Thong-cao-bao-chi-Bang-xep-hang-V1000-2015-4720-1006.html

Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000: http://v1000.vn/Su-kien/LE-CONG-BO-BXH-V1000--2015/Events/65.html

Thông tin xếp hạng Tổng công ty 28:
http://v1000.vn/Thong-tin-doanh-nghiep/CONG-TY-TNHH-MTV-TONG-CONG-TY-28-Chart-3462.html