Tuyển dụng

Tổng cục Hậu cần tặng Danh hiệu "Đơn vị Văn hóa" cho Công ty CP 28 Hưng Phú

Ngày 28/11/2022, Tổng cục Hậu cần tặng Danh hiệu "Đơn vị Văn hóa" cho Công ty CP 28 Hưng Phú vì đã có thành tích trong xây dựng môi trường văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"