Tuyển dụng

Xuất khẩu dệt may tăng mạnh trong tháng 01 năm 2015

Theo Phòng Thương xuất nhập khẩu hàng dệt may Trung Quốc thì giá trị xuất khẩu của hàng dệt may Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 1 năm 2015 với tổng xuất khẩu dệt may đạt giá trị 156,34 tỷ nhân dân tệ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng dệt giảm 7,6% xuống 59,48 tỷ nhân dân tệ còn xuất khẩu hàng may mặc giảm 12,4% xuống 96,86 tỷ nhân dân tệ.

Năm 2014. tổng xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc đạt 1,83 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4,06% so với năm 2013, thấp hơn mức tăng trưởng 4,9% ghi nhận được cho tất cả xuất khẩu của Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích của ngành thì ngành dệt may Trung Quốc đang đối mặt với sự cạnh tranh tăng lên từ các nước khác vào thời điểm khi chi phí đang tiếp tục tăng. Viễn cảnh cho năm 2015 không mấy lạc quan cho xuất khẩu dệt may của Trung Quốc.