Sản phẩm

Chứng nhận hệ thống QLCL Iso 9001:2015

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú vừa được tổ chức AFNOR đánh giá và cấp chứng nhận HTQLCL ISo 9001 :2015

Mời download Chứng nhận tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0B02jlzYk7fZ9X3Q1VDdDSk5VWGNXUzVPa2cyZ2hhNjl4Yk84/view?usp=sharing